Woolshed

Live Sport

  • Instagram
  • TikTok
  • Tripadvisor

Weekly Sport Schedule

Saturday 15.6.

EURO 2024

16:00HUNGARY - SWITZERLAND

EURO 2024

19:00SPAIN - CROATIA

EURO 2024

22:00ITALY - ALBANIA

Sunday 16.6.

EURO 2024

16:00POLAND - NETHERLANDS

EURO 2024

19:00SLOVENIA - DENMARK

EURO 2024

22:00SERBIA - ENGLAND

Monday 17.6.

EURO 2024

16:00ROMANIA - UKRAINE

EURO 2024

19:00BELGIUM - SLOVAKIA

EURO 2024

22:00AUSTRIA - FRANCE

Tuesday 18.6.

EURO 2024

19:00TURKEY - GEORGIA

EURO 2024

22:00PORTUGAL - CZECHIA

Wednesday 19.6.

EURO 2024

16:00CROATIA - ALBANIA

EURO 2024

19:00GERMANY -HUNGARY

EURO 2024

22:00SCOTLAND - SWITZERLAND

Thursday 20.6.

EURO 2024

16:00SLOVENIA - SERBIA

EURO 2024

19:00DENMARK - ENGLAND

EURO 2024

22:00SPAIN - ITALY

Monday 24.6.

EURO 2024

22:00ALBANIA - SPAIN

EURO 2024

22:00CROATIA - ITALY

Tuesday 25.6.

EURO 2024

19:00NETHERLANDS - AUSTRIA

EURO 2024

19:00FRANCE - POLAND

EURO 2024

22:00ENGLAND - SLOVENIA

EURO 2024

22:00DENMARK - SERBIA

Wednesday 26.6.

EURO 2024

19:00SLOVAKIA - ROMANIA

EURO 2024

19:00UKRAINE - BELGIUM

EURO 2024

22:00GEORGIA - PORTUGAL

EURO 2024

22:00CZECHIA - TURKEY